به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

غذای ماهی دریایی

Sea Bass feed

ویژگی های خوراک ماهی دریایی شرکت کیمیاگران تغذیه

  • استفاده از تکنولوژی به روز دنیا جهت تولید خوراک متناسب با نیاز گونه و شرایط محیطی جهت بهره گیری کامل آبزیان از غذا با توجه به شناوری مورد نیاز (شناور، غوطه ور، سینک)
  • تولید خوراک در جهت حفظ محیط زیست چه در حین تولید و چه در زمان پرورش و عدم آلودگی آب
  • تبدیل کلیه مواد اولیه به ذرات در حد میکرون جهت جذب حداکثری توسط آبزی و بدنبال آن کاهش ضریب تبدیل غذایی

40-53

پروتئین(حداقل)

10-17

چربی (حداقل)

2-4

فیبر (حداقل)

10

رطوبت (حداکثر)

1-11/

سایز خوراک (میلیمتر)

لارو تا تکثیر

وزن ماهی(گرم)

مشخصات فیزیکی و آنالیز خوراکهای ماهی دریایی شرکت کیمیاگران تغذیه
تذکر 1: تعداد دفعات غذادهی ارتباط تنگاتنگی با درصد اکسیژن و دمای آب مزرعه دارد.

  • خوراک ماهیان دریایی بر اساس جدیدترین اطلاعات علمی روز دنیا و همچنین طی پروژه های تحقیقاتی با مراکز پرورشی تولید شده است و حاصل آن تولید خوراکی با کیفیتی بوده که گزارشات مثبتی در خصوص رشد و ضریب تبدیل غذایی از مراکز پرورشی را به دنبال داشته است.
  • با توجه به اینکه پرورش ماهیان دریایی اکثراً به صورت متراکم انجام می شود توجه به خوراک و رفع نیاز های غذایی آن بسیار حائز اهمیت می باشد. این شرکت با در نظر گرفتن تمام نیازهای حیاتی این گونه شامل پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی، مواد معدنی و ویتامین ها خوراک کاملی را برای ماهیان دریایی تولید کرده است.
  • ماهیان دریایی به راحتی با غذای تولید شده این شرکت پرورش داده می شوند که تولید غذایی متناسب با نیاز ماهیان جهت رشد سریع با کمترین تلفات از اهداف این شرکت بوده است و تلاش همه ی کارشناسان و مشاوران شرکت بر تولید غذایی است که بهترین عملکرد و بازدهی را در تمام آب های شور، لب شور و شیرین داشته باشد.
  • شرکت کیمیاگران تغذیه با در نظر گرفتن اینکه ماهیان دریایی به ویزه سی بس توانایی  بالایی در تراکم پذیری، تحمل محدوده وسیع شرایط محیطی و هم آوری را دارد  سعی کرده است با استفاده از مواد اولیه باکیفیت جیره ای مناسب جهت رفع نیاز تغذیه ای ماهیان مولد به همراه افزایش راندمان تکثیر را تولید کند.