به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

هفتمین همایش ماهیان خاویاری

هفتمین همایش ماهیان خاویاری
بازدید دکتر ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی از نمایشگاه خاویار و صنایع وابسته به روایت تصویر در حاشیه هفتمین همایش ماهیان خاویاری