به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

غذای ماهی کپور

Carp feed

ویژگی های خوراک ماهی کپور شرکت کیمیاگران تغذیه

 • به کارگیری کاندیشنرهای DDC که باعث ژلاتینه شدن کربوهیدرات ها و شکسته شدن نشاسته ها می شود
 • تولید خوراک با سایز بندی مناسب جهت رشد سریع و یکنواخت به همراه کاهش ضریب تبدیل غذایی در طول دوره
 • استفاده از مواد اولیه با پروتئین بالا و قابلیت هضم مناسب به ویژه در خوراک ماهیان مولد جهت تامین مواد مغذی برای رسیدگی گنادها، افزایش سرعت رسیدگی جنسی، افزایش هماوری و به دنبال آن تولید لارو با کیفیت و…

26-40

پروتئین(حداقل)

30-45

کربوهیدرات(حداقل)

6-7

چربی خام(حداکثر)

6-8

فیبر خام(حداکثر)

10

خاکستر(حداکثر)

10

رطوبت (حداکثر)

1-10/

سایز خوراک (میلیمتر)

لارو تا تکثیر

وزن ماهی(گرم)

خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) یکی از مهمترین خانواده ماهیان آب شیرین و جزو ماهیان گرمابی محسوب می شوند.

مهمترین ماهیان پرورشی گرمابی شامل:

 • کپور معمولی.
 • کپور علف خوار که به آمور معروف است.
 • کپور نقره ای که به فیتوفاگ معروف است.
 • کپور سر کنده که به بیگ هد معروف است .

 

متخصصین شرکت کیمیاگران تغذیه برای ماهی کپور با در نظر گرفتن نیازها و فیزیولوژی تغذیه در آنها چهار گروه خوراک به شرح زیر تعریف کرده اند:

1- خوراک مرحله آغازین (starter) کپور ماهیان شرکت کیمیاگران تغذیه SFC:

شرکت کیمیاگران تغذیه سه نوع خوراک استارتر برای کپور ماهیان (SFC0,SFC1,SFC2) تولید می کند. این خوراک بر اساس به روزترین منابع موجود در دنیا فرموله و تولید می شود. با توجه به نیاز این نوع ماهی در مراحل مختلف رشد، شرکت کیمیاگران تغذیه، با بکارگیری مواد اولیه ی با کیفیت و ایجاد تعادل تغذیه ای بین آنها غذای کاملی را که برطرف کننده سطح نیاز به پروتئین، چربی، انرژی، اسیدهای آمینه و…..در ماهیان باشد را تولید می کند. استفاده ازغذای استارتر کپور که برای دوره لاروی تا وزن 10 گرم که با میزان پروتئین 40 درصد در نظر گرفته شده است تضمین کننده ارتقا سیستم ایمنی در نتیجه بالارفتن سلامت و بازماندگی در ماهیان می شود. همچنین شرکت جدولی را ارائه میدهد که طبق آن  مزارع پرورشی می توانند نوع غذا و تعداد دفعات غذادهی در شبانه روز را برای خود مشخص کنند.

2- خوراک مرحله انگشت قد یا پیش پرواربندی شرکت کیمیاگران تغذیه FFC:

این نوع خوراک برای کپور ماهیان با وزن 50-10 گرم می باشد که با وجود تمامی عناصر مانند مواد معدنی،ویتامین ها، مکمل ها، پروفایل مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع و اسیدهای آمینه ضروری و… باعث کامل بودن این نوع خوراک از نظر احتیاجات غذایی بوده و سبب رشد و ضریب تبدیل غذایی مناسب و بدنبال آن کاهش میزان فضولات و جلوگیری از آلودگی آب می شود.

3-خوراک مرحله پرواربندی کپور ماهیان شرکت کیمیاگران تغذیه GFC:

شرکت کیمیاگران تغذیه سه نوع خوراک پرواربندی برای کپور ماهیان (GFC1,GFC2,GFC3) تولید می کند. این خوراک برای ماهیان دارای وزن 50 گرم تا انتهای دوره پرورش با پروتئین کمتر و کربوهیدرات بالاتر متناسب با نیاز ماهی با سیستم اکسترودر تولید می شود. سیستم الکسترودر بکار رفته با آسیاب کامل مواد اولیه و پخت بالا باعث ژلاتینه شدن کربوهیدرات ها و شکسته شدن نشاسته ها می شود که این امر نه تنها باعث رشد سریع و یکنواخت و کاهش ضریب تبدیل غذایی در طول دوره می گردد بلکه سبب کاهش مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش و درنهایت این امر سلامت و تندرستی جامعه می گردد.

4- خوراک مرحله مولد کپورماهیان شرکت کیمیاگران تغذیه BFC:

این خوراک برای ماهیان مولد جهت تکثیر و استحصال تخم از آنها با پروتئین بالا فرموله و تولید می شود. این خوراک با توجه به حساسیت این دوره از زندگی ماهیان از مواد اولیه با کیفیت و قابلیت هضم بالا جهت تامین مواد مغذی برای رسیدگی گنادها، افزایش سرعت رسیدگی جنسی، افزایش هماوری و به دنبال آن تولید لاروهای با کیفیت و… تولید می شود.

مشتریان عزیز لطفا قبل از خرید به نکات زیر توجه فرمائید:

خوراک های کپور در کیسه های 20کیلویی به صورت سینک (بسته به سفارش مشتری می تواند شناور یا فرورونده تغییر کند) به مشتریان ارائه می شود.

مشخصات فیزیکی و آنالیز خوراکهای ماهی کپور شرکت کیمیاگران تغذیه
تذکر 1: تعداد دفعات غذادهی ارتباط تنگاتنگی با درصد اکسیژن و دمای آب مزرعه دارد.

 • این خوراک بر اساس به روزترین منابع موجود در دنیا فرموله و تولید می شود که افزایش رشد و کاهش ضریب تندیل غذایی را بدنبال خواهد داشت.
 • با توجه به نیاز این نوع ماهی در مراحل مختلف رشد، شرکت کیمیاگران تغذیه، با بکارگیری مواد اولیه ی با کیفیت و ایجاد تعادل تغذیه ای بین آنها غذای کاملی را که برطرف کننده سطح نیاز به پروتئین، چربی، انرژی، اسیدهای آمینه و…..در ماهیان باشد را تولید کرده است که تضمین کننده ارتقا سیستم ایمنی و در نتیجه بالارفتن سلامت و بازماندگی در ماهیان می شود.
 • سیستم الکسترودر بکار رفته با آسیاب کامل مواد اولیه و پخت بالا باعث ژلاتینه شدن کربوهیدرات ها و شکسته شدن نشاسته ها می شود که این امر نه تنها باعث رشد سریع و یکنواخت و کاهش ضریب تبدیل غذایی در طول دوره می گردد بلکه سبب کاهش مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش و درنهایت این امر سلامت و تندرستی جامعه می گردد.
 • خوراک ماهیان مولد جهت تکثیر و استحصال تخم از آنها با پروتئین بالا فرموله و تولید می شود. این خوراک با توجه به حساسیت این دوره از زندگی ماهیان از مواد اولیه با کیفیت و قابلیت هضم بالا جهت تامین مواد مغذی برای رسیدگی گنادها، افزایش سرعت رسیدگی جنسی، افزایش هماوری و به دنبال آن تولید لاروهای با کیفیت و… تولید می شود.