به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

جشنواره امتنان

جشنواره امتنان
انتخاب شرکت کیمیاگران تغذیه به عنوان واحد نمونه ملی در سی و دومین جشنواره امتنان

شرکت کیمیاگران تغذیه به عنوان واحد تولیدی شایسته تقدیر در سی و دومین جشنواره امتنان از کارگران ، گروه های کار و مدیران نمونه انتخاب و با اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.