به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

برگزیدگان پژوهش و فناوری سال 1400

برگزیدگان پژوهش و فناوری سال 1400
تجلیل از شرکت کیمیاگران تغذیه در جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری سال 1400

شرکت کیمیاگران تغذیه به عنون واحد تحقیق و توسعه برتر استانی در سال 1400 انتخاب گردید.