به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

بازدید هیات بلندپایه تجاری کشور عراق

بازدید هیات بلندپایه تجاری کشور عراق
بازدید هیات بلندپایه تجاری کشور عراق

بازدید هیات بلندپایه تجاری کشور عراق از شرکت کیمیاگران تغذیه با حضور رئیس اتاق بازرگانی اهواز ، ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  و رئیس اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری