به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از شرکت کیمیا گران تغذیه به عنوان پایگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از شرکت کیمیا گران تغذیه به عنوان پایگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی
بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از شرکت کیمیا گران تغذیه به عنوان پایگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی
معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سفر خود به شهرکرد از شرکت کیمیا گران تغذیه به عنوان پایگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی بازدید نمود ،در این بازدید مدیر عامل شرکت کیمیاگران تغذیه پس از تقدیر و تشکر از حضور دکتر سید محمد آقا میری در خصوص مسایل و مشکلات مربوط به صادرات و واردات ،حل مشکلات مربوط به مسولین فنی و بهداشتی واحدها ، بهداشت عمومی و تولید غذای سالم که هدف اصلی شرکت کیمیاگران تغذیه جهت دستیابی به سلامت جامعه می باشد ، صحبت و تبادل نظر نمودند.