به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

بازدید مدیر کل دامپزشکی

بازدید مدیر کل دامپزشکی
بازدید مدیر کل دامپزشکی در روز دامپزشک از شرکت کیمیاگران تغذیه

جناب آقای دکتر اسدی و جمعی از کارکنان محترم اداره کل دامپزشکی استان در تاریخ 14 مهر ماه از شرکت کیمیاگران تغذیه بازدید نمودند و در پایان توسط مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر رضایی به مناسب روز دامپزشک با اهدای شاخه گل از زحمات آنان تقدیر و تشکر به عمل آمد.