به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

غذای ماهی خاویار

Sturgeon feed

ویژگی های خوراک ماهی خاویاری شرکت کیمیاگران تغذیه

  • تولید خوراک با پروتئین بالا و چربی کم جهت بهبود کیفیت گوشت و استحصال تخم
  • تولید خوراک در جهت افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی، کاهش ناهنجاری های اسکلتی، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری و استرس و…..
  • استفاده از مکمل ها و محرک های خاص جهت افزایش حجم گنادی، تسریح در زمان بلوغ و کیفیت خاویار و مواد تناسلی مولدین خاویاری و نیز سبب افزایش کمی و کیفی خاویار و افزایش راندمان تکثیر مصنوعی و…

40-48

پروتئین

12-13

چربی

1/5-10

سایز خوراک (میلیمتر)

10 گرم تا تکثیر

وزن ماهی(گرم)

خوراک ماهی خاویار پرورشی شرکت کیمیاگران تغذیه:
 
متخصصین شرکت کیمیاگران تغذیه برای ماهی خاویار با در نظر گرفتن نیازها و فیزیولوژی تغذیه در آنها چهار گروه خوراک به شرح زیر تعریف کرده اند:

1- خوراک استارتر ماهیان خاویاری شرکت کیمیاگران تغذیه EX-A S:

شرکت کیمیاگران تغذیه برای بچه ماهیان خاویاری یک نوع خوراک استارتر (EX-A S) تولید می کند. با توجه به ارزش غذایی و اقتصادی خاویار باید دانست که جیره و نوع مواد خوراکی ماهی بر کاهش یا افزایش ترکیبات گوشت(مثل پروتئین، چربی، مواد معدنی و…) و قدرت باروری تأثیر میگذارد. بنابراین، تغذیه نه تنها در افزایش رشد و تولید ماهی، بلکه در کیفیت گوشت و استحصال تخم از آنها بسیار حائزاهمیت است. پرورش دهندگان ماهی اگر به دنبال رشد سریع تر و تولید بیش ترند، باید بدانند که در کنار توجه به آب و کیفیت آن، خوراک مصرفی یا جیره آماده نیز بر فعالیت و موفقیت آ نها بسیار تأثیرگذار است. پس باید درباره خوراکی که می خرند، حساسیت و دقت کافی به خرج دهند.در این راستا شرکت کیمیاگران تغذیه سعی کرده است با تولید خوراک های متنوع و متعدد از لحاظ شکل و فرمولاسیون به پرورش دهندگان برای انتخاب غذای خوب و با کیفیت کمک کند.

2- خوراک پیش پرواری ماهیان خاویاری شرکت کیمیاگران تغذیه EX-A PG:

شرکت کیمیاگران تغذیه سه نوع خوراک پیش پرواری (EX-A PG1, EX-A PG2, EX-A PG3) برای ماهیان خاویاری در نظر گرفته است.  ماهیان خاویاری به دلیل ویژگی گوشتخواری و زندگی در عمق آب نیاز به خوراکی دارند که کلیه نیازهای تغذیه ای آنها را برآورده نماید. نوع خوراک نیز بسته به مراحل مختلف رشداز شکل و فرمولاسیون متفاوتی برخوردار است. شرکت کیمیاگران تغذیه با در نظر گرفتن تمام موارد جیره ای، یک جیره کامل و متناسب برای مرحله پیش پرواری ماهیان خاویاری را تولید می کند که تامین نیازهای تغذیه‌ای ماهی در مراحل مختلف زندگی باشد و نیز منجر به افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی، کاهش ناهنجاری های اسکلتی، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری و استرس و….. میشود. در فرآیند تولید خوراک نیز سعی شده است با ایجاد قوام و پایداری مناسب و عدم گسستگی دانه‌های خوراک حتی پس از رسیدن به بستر مانع از آلودگی محیط پرورشی شود.

3- خوراک پرواری شرکت کیمیاگران تغذیه EX-A G:

شرکت کیمیاگران تغذیه پنج نوع خوراک پرواری (EX-A G1, EX-A G2, EX-A G3, EX-A G4, EX-A G5) را تولید می کند. در جیره این نوع خوراک ها سعی شده است با متعادل کردن نسبت پروتئین به چربی بهترین ضریب رشد و نیز ضریب تبدیل غذایی مناسب را با توجه به رشد کند ماهیان خاویاری بدست آوریم. این خوراک تأمین بودن مقادیر کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی، رشد و توسعه مناسب غضروف‌ها را حمایت می‌نماید. از طرف دیگر استفاده از به روز ترین تکنولوژی در تولید خوراک منجر به تولید خوراکی با چگالی مناسب جهت سقوط در ستون آب می باشد که این امر موجب استفاده حداکثری از غذای داده ‌شده می‌شود.

4- خوراک ماهیان مولد شرکت کیمیاگران تغذیه EX-A B:

این خوراک جهت ماهیان مولد در دو دوره شامل دوره نگهداری مولد (EX-A B1) و دوره تکثیر مولد (EX-A B2) تولید می شود. شرکت کیمیاگران تغذیه با اطلاع از اهمیت تولید خاویار و اینکه خاویار ایران یکی از مشهورترین خاویارها در جهان است، بالانس مناسبی از نیاز های تغذیه ای در مرحله زرده سازی را با استفاده از بهترین مواد اولیه(مواد با کیفیت بالا و قابلیت هضم بالا) برای ماهیان مولد فرموله و تولید می کند. این خوراک نیز دارای مکمل ها و محرک ها خاص می باشد که در نهایت منجر به افزایش حجم گنادی،  تسریح در زمان بلوغ و کیفیت خاویار و مواد تناسلی مولدین خاویاری و نیز سبب افزایش کمی و کیفی خاویار و افزایش راندمان تکثیر مصنوعی می شود.

مشخصات فیزیکی و آنالیز خوراکهای ماهی خاویار شرکت کیمیاگران تغذیه
تذکر 1: تعداد دفعات غذادهی ارتباط تنگاتنگی با درصد اکسیژن و دمای آب مزرعه دارد.

  • با توجه به ارزش غذایی و اقتصادی خاویار جیره و نوع مواد خوراکی ماهی بر کاهش یا افزایش ترکیبات گوشت(مثل پروتئین و چربی ومواد معدنی) و قدرت باروری تأثیر میگذارد. بنابراین، تغذیه نه تنها در افزایش رشد و تولید ماهی، بلکه در کیفیت گوشت و استحصال تخم از آنها بسیار حائزاهمیت است در این راستا شرکت کیمیاگران تغذیه سعی کرده است با تولید خوراک خاویاری حاوی پروتئین بالا و چربی کم به پرورش دهندگان برای انتخاب غذای خوب و با کیفیت کمک کند.
  • ماهیان خاویاری به دلیل ویژگی گوشتخواری و زندگی در عمق آب نیاز به خوراکی دارند که کلیه نیازهای تغذیه ای آنها را برآورده نماید. نوع خوراک نیز بسته به مراحل مختلف رشد از شکل و فرمولاسیون متفاوتی برخوردار است. متخصصین شرکت کیمیاگران تغذیه با در نظر گرفتن تمام موارد، یک جیره کامل و متناسب برای مراحل مختلف ماهیان خاویاری را تولید می کند که تامین نیازهای تغذیه‌ای ماهی در مراحل مختلف زندگی باشد و نیز منجر به افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی، کاهش ناهنجاری های اسکلتی، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری و استرس و….. میشود. در فرآیند تولید خوراک نیز سعی شده است با ایجاد قوام و پایداری مناسب و عدم گسستگی دانه‌های خوراک حتی پس از رسیدن به بستر مانع از آلودگی محیط پرورشی شود.
  • خوراک ماهیان خاویاری مولد نیز دارای مکمل ها و محرک ها خاص می باشد که در نهایت منجر به افزایش حجم گنادی، تسریح در زمان بلوغ و کیفیت خاویار و مواد تناسلی مولدین خاویاری و نیز سبب افزایش کمی و کیفی خاویار و افزایش راندمان تکثیر مصنوعی می شود.