به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات

ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات
ششمین نمایشگاه بین المللی

ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته سال 1401 با حضور شرکت کیمیاگران تغذیه با اهدافی همچون تبادل اطلاعات و توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی ، بازاریابی و شناخت امکانات تجاری و تولیدی در عرصه داخلی و بین‌المللی و ایجاد بستر صادرات ،ارائه پیشرفت‌های داخلی و خارجی در عرصه صنعت آبزی پروری و ارتقای دانش فنی در تولید، برگزار شد.