به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

دیدار مدیرعامل شرکت کیمیاگران تغذیه با کلیه پرسنل

دیدار مدیرعامل شرکت کیمیاگران تغذیه با کلیه پرسنل
دیدار مدیرعامل شرکت کیمیاگران تغذیه با کلیه پرسنل

دیدار مدیرعامل شرکت کیمیاگران تغذیه با کلیه پرسنل در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ با آرزوی سالی خوب و پرتلاش جهت نیل به اهداف شرکت