به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

جلسه شورای فرهنگی مواد مخدر استان

جلسه شورای فرهنگی مواد مخدر استان
جلسه شورای فرهنگی مواد مخدر استان و یاریگران کار و تولید

جلسه شورای فرهنگی مواد مخدر استان و یاریگران کار و تولید برای اولین‌بار در شرکت کیمیاگران تغذیه با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار گردید. 1400/12/18