به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

برگزاری همایش شرکت کیمیاگران تغذیه -اراک اسفند 1400

برگزاری همایش شرکت کیمیاگران تغذیه -اراک اسفند 1400
برگزاری همایش شرکت کیمیاگران تغذیه -اراک اسفند 1400

برگزاری همایش شرکت کیمیاگران تغذیه مبنی بر اصول امنیت زیستی با تاکید بر خوراک آبزیان در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در اراک
با حضور معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران و مدیریت شیلات استان مرکزی
،حضور افتخاری اقای دکتر عبدی و آبزی پروران محترم استان مرکزی 1400/12/19