به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت تغذیه و خوراک آبزیان و بهداشت مزارع

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت تغذیه و خوراک آبزیان و بهداشت مزارع
برگزاری سمینار آموزشی مدیریت تغذیه و خوراک آبزیان و بهداشت مزارع

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت تغذیه و خوراک آبزیان و بهداشت مزارع در تاريخ  1402/11/12 در شرکت کیمیاگران تغذیه با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان ، مدیر کل و کارشناسان سازمان دامپزشکی استان ، ریاست و کارشناسان اداره شیلات استان ، مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و آبزی پروران و پرورش دهندگان استانی و همچنین تجلیل از پرورش دهنده نمونه استانی به صورت نمادین