به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

حضور شرکت کیمیاگران تغذیه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خوزستان

حضور شرکت کیمیاگران تغذیه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خوزستان
حضور شرکت کیمیاگران تغذیه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خوزستان

حضور شرکت کیمیاگران تغذیه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و شیلات و صنایع وابسته خوزستان از تاریخ 24 لغایت 27 بهمن ماه سال 1402