به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

برگزاری جلسه کارگروه تسهیل

برگزاری جلسه کارگروه تسهیل
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شرکت کیمیاگران تغذیه با حضور جمعی از مدیران استانی 1400/12/17