به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی

بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی
بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی به‌همراه تعدادی از معاونان وزرای جهادکشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت از محیط‌زیست و برخی از مدیران استانی
اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی 13 آبان‌ماه به‌همراه تعدادی از معاونان وزرای جهادکشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت از محیط‌زیست و جمعی از مدیران استانی از شرکت کیمیاگران تغذیه بازدید نمودند و در جلسه‌ای چالش‌ها و فرصت‌های موجود مطرح و مورد  بررسی قرار گرفت.