به وب سایت شرکت بزرگ کیمیاگران تغذیه خوش آمدید.

بازدیدمعاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران

بازدیدمعاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران
بازدید معاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران

بازدید سيد حسين حسيني معاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران بعنوان نماينده وزير جهاد كشاورزي و جمعی از مدیران استانی  همزمان با حضور ایشان در افتتاحیه نمایشگاه شیلات ، آبزیان ، دام ، طیور ، زنبور عسل و دامپزشکی شهرکرد از شرکت کیمیاگران تغذیه